Yhteystietomme:


Johtokunta 2019

Puheenjohtaja:
Vesa Niemi: wesku.niemi@gmail.com
Varapuheenjohtaja:
Niko Metsämuuronen: niko.metsamuuronen@gmail.com
Sihteeri:
Jaakko Kosonen: jaakko.kosonen@gmail.com

Muut johtokunnan jäsenet:
Pertti Metsämuuronen
Mika Silventoinen
Ilkka Suoknuutti